Danh sách sinh viên K54 thực hiện Học phần tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

Thực hiện kế hoạch học tập 2018-2019, phòng QLĐT gửi “Danh sách chính thức sinh viên K54 thực hiện học phần tốt nghiệp” – Đợt 1/2018-2019: LINK
Sinh viên lưu ý:
* Với những SV đã được khoa phân công GV hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, nhưng lại có tên trong danh sách làm thực tập tốt nghiệp thì vẫn giữ nguyên giáo viên hướng dẫn đã được Khoa phân công. Sinh viên lưu ý khi liên hệ với GVHD cần thông báo cho GV biết về sự thay đổi hình thức từ khóa luận sang thực tập của mình.
* Với những SV đã được khoa phân công GV hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, nhưng lại có tên trong danh sách không đủ điều kiện làm HPTN thì phân công giáo viên hướng dẫn trước đây của khoa không còn giá trị.
* Ngày 11/3/2019: Khoa sẽ công bố danh sách GV hướng dẫn thực tập tốt nghiệp tại bảng tin của Khoa,
* Với các bạn đã được phân công GV hướng dẫn KLTN, nay vẫn có tên trong danh sách làm KLTN thì tiếp tục làm theo đúng tiến độ.
Chúc các em thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *