Giới thiệu về Khoa Quản trị kinh doanh

Khoa QTKD là khoa chuyên môn của FTU, được thành lập năm 1999.

* Sứ mạng

Đào tạo nhân tài và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực quản trị kinh doanh theo hướng chuyên sâu; sáng tạo và chuyển giao tri thức trong lĩnh vực quản trị kinh doanh đáp ứng yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội; phát triển năng lực học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên; rèn luyện kỹ năng làm việc và lối sống trong môi trường quốc tế hiện đạị; phổ biến tri thức khoa học, nghề nghiệp về quản trị kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội, là trung tâm giao lưu học thuật và văn hóa giữa các quốc gia và dân tộc trên thế giới.

* Tầm nhìn

Đến năm 2030, Khoa Quản trị kinh doanh trở thành Viện Quản trị kinh doanh của Trường đại học Ngoại thương, có nhiều chuyên sâu đào tạo theo hướng hiện đại, phù hợp và đáp ứng với yêu cầu hội nhập quốc tế của doanh nghiệp. Khoa có hoạt động nghiên cứu khoa học và tư vấn về quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp của Việt Nam.

* Triết lý giáo dục của Khoa: Thúc đẩy tinh thần sáng tạo, khai phóng và tinh thần khởi nghiệp, hình thành nhân cách và tinh thần doanh nhân có đạo đức và trách nhiệm xã hội, có tư duy toàn cầu và kinh doanh bền vững.

* Mục tiêu

Đào tạo sinh viên ngay sau khi ra trường có kiến thức và kỹ năng giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh nói chung và kinh doanh quốc tế nói riêng. Cụ thể, cử nhân Quản trị kinh doanh sẽ có khả năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, điều hành, đánh giá, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động chức năng của một doanh nghiệp như chiến lược, nhân sự, tài chính, kế toán, quản trị tác nghiệp,.. trong mọi loại hình doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.

* Cơ cấu tổ chức, đội ngũ, chương trình đào tạo

– Cơ cấu tổ chức của Khoa gồm: Ban Chủ nhiệm Khoa ((Trưởng khoa và các Phó trưởng Khoa), Hội đồng khoa, Tổ Đảm bảo chất lượng, Bộ phận hành chính khoa và 7 Bộ môn. Hiện tại, với đội ngũ 45 giảng được đào tạo tại các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến như Mỹ, Anh, Úc, Nhật Bản,…trong đó có 06 PGS, 16 Tiến sĩ và 23 Thạc sĩ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *