Hội thảo REI, Khoa QTKD: “I have a new Project: Where do I begin?” & “Cultural Intelligence Cultures: The Art of Crossing Cultures”

Ngày 5/11/2018, tổ chức REI đã mời bà Janet Kang- chuyên gia trong ngành IT Mỹ và ông Randy Vernon- chuyên gia văn hoá xã hội đến FTU giảng bài về 2 chủ đề trên cho sinh viên FTU.

Trong buổi hội thảo chủ đề 1, giáo sư Janet Kang nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc lập kế hoạch để bắt đầu một dự án, giới thiệu cho sinh viên quy trình các bước để bắt đầu một dự án. Bên cạnh đó, bằng kinh nghiệm thực tế nhiều năm trong ngành IT Mỹ, giáo sư đưa ra rất nhiều case study liên quan đến việc lập kế hoạch cho dự án, phân tích những yếu tố dẫn đến thành công- những yếu tố dẫn đến thất bại đến sinh viên.

Trong buổi hội thảo chủ đề giao tiếp liên văn hóa, vợ chồng giáo sư Randy Vernon thông qua các ví dụ thực tế sinh động, dễ hiểu, chuyên gia Mỹ đến từ tổ chức REI Vietnam đã làm sáng tỏ sự khác biệt giữa các nền văn hóa dựa trên 8 phạm trù: cách giao tiếp, cách đánh giá, cách thuyết phục, cách lãnh đạo, cách quyết định, cách tạo dựng niềm tin, sự bất đồng ý kiến và khái niệm thời gian.

Ngoài việc bổ sung kiến thức, kỹ năng mềm cho các em sinh viên FTU, đoàn doanh nhân của tổ chức REI Việt Nam còn tới thăm và trao đổi chuyên môn với các giáo sư và giảng viên của trường Ngoại Thương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *