Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 cho K54 Cơ sở Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh của Khoa QTKD

Gửi các em sinh viên K54, Khoa QTKD xin gửi các em:

1/ Danh sách giảng viên hướng dẫn KLTN của Khoa QTKD

2/ Danh mục tên đề tài khóa luận tốt nghiệp qua các năm để SV tham khảo

3/ Danh mục tên đề tài/ lĩnh vực gợi ý viết KLTN của GV khoa QTKD

4/ Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp của Khoa QTKD

5/ Form đăng ký đề tài KLTN, đăng ký lại đề tài KLTN

6/ Các quy định khác của Nhà trường

Chi tiết trong file đính kèm tại đây: LINK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *