Thông báo ĐĂNG KÝ HỌC MỘT SỐ HỌC PHẦN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ dành cho sinh viên Trường Đại học Ngoại thương

Trường Đại học Ngoại thương thông báo việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký học một số học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ (không quá 15 tín chỉ) dành cho sinh viên Trường Đại học Ngoại thương.

I. Điều kiện đăng ký

Sinh viên có học lực xếp loại Khá trở lên. (Điểm trung bình chung tích lũy đạt tối thiểu 2.5/4.0)

II. Quy trình và thủ tục đăng ký học:

 1. Sinh viên bắt buộc khai thông tin trực tuyến trước khi nộp bản cứng tại địa chỉ sau: https://tuyensinhsdh.ftu.edu.vn/ (Sinh viên khai thông tin tại Mẫu 3: Hồ sơ đăng ký học một số học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và có thể in “Phiếu đăng ký” sau khi khai thông tin)
 2. Trường hợp hoàn thành đăng ký trực tuyến nhưng không tải được phiếu đăng ký, sinh viên vui lòng tải mẫu đăng ký học tại đây và điền lại thông tin.

III. Các ngành/chương trình đào tạo bao gồm:

 1. Quản trị kinh doanh (Mã số: 8340101);
 2. Điều hành cao cấp (Mã số: 8340101);
 3. Quản lý kinh tế (Mã số: 8310110);
 4. Kinh doanh thương mại (Mã số: 8340121);
 5. Tài chính – Ngân hàng, định hướng nghiên cứu (Mã số: 8340201);
 6. Tài chính – Ngân hàng, định hướng ứng dụng (Mã số: 8340201);
 7. Luật Kinh tế (Mã số: 8380107);
 8. Kinh tế quốc tế, giảng dạy bằng tiếng Việt (Mã số: 8310106);
 9. Kinh tế quốc tế, giảng dạy bằng tiếng Anh (Mã số: 8310106);
 10. Chính sách và Luật TMQT, định hướng nghiên cứu (Mã số: 8310106);
 11. Chính sách và Luật TMQT, định hướng ứng dụng (Mã số: 8310106);

Thông tin chi tiết xem tại đây: LINK.