Thông báo Học bổng KEB HANA 2018 cho sinh viên khoa Kế toán – Kiểm toán và sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh

Trong năm 2018, Ngân hàng KEB Hana có chương trình trao học bổng cho 25 sinh viên của 2 khoa, dự kiến mỗi suất học bổng trị giá USD400.
Tiêu chuẩn được nhận học bổng là các sinh viên nghèo gặp khó khăn trong việc chi trả học phí, các em sinh viên không may bị tàn tật nhưng vẫn vươn lên đạt kết quả học tập tốt, các em sinh viên tiêu biểu xuất sắc.
Các trường hợp là sinh viên năm cuối sẽ không được xét duyệt nhận học bổng này.
Hồ sơ xét duyệt học bổng phải điền đầy đủ thông tin bằng tiếng Anh theo mẫu dưới đây, bao gồm:
– Application for 2018 KEB HANA scholarship student – LINK
– Recommendation for 2018 KEB HANA scholarship student
– CMT nhân dân của sinh viên (1 bản copy)
– Giấy tờ liên quan khác (nếu có)
Trong mẫu Application, sinh viên phải xin dấu của trường và đóng dấu giáp lai ảnh. Giáo viên phụ trách viết nhận xét và đóng dấu khoa vào mẫu Recommendation gửi cùng các giấy tờ liên quan và gửi lại cho cô Trang thư ký khoa Kế toán Kiểm toán trước ngày 02 tháng 10 năm 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *