Thông báo Kế hoạch học tập của sinh viên, học viên các loại hình/bậc đào tạo từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 08/08/2021

Căn cứ thực tế diễn biến của dịch bệnh Covid-19, thông báo của Chính phủ và các địa phương về công tác phòng, chống dịch,

Căn cứ quyết định của Ban giám hiệu trường ĐHNT tại cuộc họp ngày 28/06/2021,

Phòng Quản lý đào tạo thông báo như sau:

Sinh viên, học viên các loại hình/bậc đào tạo tại Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh tiếp tục học KHÔNG TẬP TRUNG từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 08/08/2021.

Chi tiết xem tại đây: LINK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *