Thông báo: SV K55 QTKD làm KLTN đăng ký GVHD, lĩnh vực nghiên cứu vào đường link

Thân gửi các em sinh viên K55QTKD,

Như kế hoạch thực hiện HPTN đợt 1 năm 2020 khoa đã gửi, các em sinh viên K55 QTKD làm KLTN (dự kiến đủ điều kiện viết KLTN) sẽ đăng ký GVHD, lĩnh vực nghiên cứu (form 1) vào đường link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUyn8GYIbvYwUG25Jag9X7-YDUgSjRKC4H4XRZLouIVztF2g/viewform

Lưu ý:

– Thời hạn đăng ký: từ 26.12.2019-10.01.2020

– Sinh viên các lớp CLC, CTTT, các lớp đại trà làm KLTN (dự kiến) đều điền vào link này (mỗi sinh viên chỉ đăng ký 1 lần, không tiếp tục điền lần 2 vào link)

– Sinh viên làm thu hoạch thực tập tốt nghiệp (dự kiến đủ điều kiện làm THTTTN) không phải đăng ký vào đường link này mà Khoa sẽ phân công GVHD và thông báo cho sinh viên sau khi nhận được DS chính thức từ phòng QLĐT. Sinh viên chú ý theo dõi kết quả phân công GVHD tại bảng tin của Khoa

Cảm ơn các em!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *