Thông báo tuyển dụng cán bộ, cộng tác viên

Căn cứ nhu cầu tuyển dụng, Trung tâm Nghiên cứu, Bồi dưỡng và Tư vấn kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương thông báo về việc tuyển dụng cán bộ, cộng tác viên nội dung cụ thể như sau:

Vị trí tuyển dụng: cán bộ, cộng tác viên thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh, quản lý đào tạo, bồi dưỡng và đào tạo cho doanh nghiệp.

Thời hạn và địa chỉ nộp hồ sơ: Từ 01/11/2022 đến hết ngày 25/11/2022.

Thông tin chi tiết xem tại đây: LINK.