THÔNG BÁO TUYỂN SINH Đại học VLVH & Liên thông Đại học hình thức VLVH đối với người có văn bằng khác năm 2021

Trường Đại học Ngoại thương thông báo tuyển sinh Đại học VLVH và Liên thông Đại học hình thức VLVH đối với người có văn bằng khác năm 2021 như sau:
Các ngành đào tạo
– Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại.
– Ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế.
– Ngành Kế toán chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán.
– Ngành Luật, chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế.
– Ngành Kinh tế quốc tế, chuyên ngành Kinh tế quốc tế.
– Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại.
Hình thức tuyển sinh: XÉT TUYỂN HỒ SƠ
Thông tin chi tiết xem tại đây: LINK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *