Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ Đợt 1 năm 2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2024 NHƯ SAU:

– 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐧𝐨̣̂𝐩 𝐡𝐨̂̀ 𝐬𝐨̛:
+ 𝐓𝐡𝐚̣𝐜 𝐬𝐢̃: Đ𝐞̂́𝐧 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟎/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟒
+ 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧 𝐬𝐢̃: Đ𝐞̂́𝐧 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟔/𝟎𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟒
– 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐱𝐞́𝐭 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧:
+ 𝐓𝐡𝐚̣𝐜 𝐬𝐢̃: 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟏/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟒
+ 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧 𝐬𝐢̃: 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟕/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟒
Thông tin chi tiết xem tại đây: Link. 
🪪 Thông tin liên hệ:
🏢Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương (Số 91 – Phố Chùa Láng – Hà Nội), tầng 9 – nhà A – A906
☎️ĐT: 0243 2595 161/ máy lẻ 8200
📞Hotline: 035.3901.533
📨 Email: sdh@ftu.edu.vn