Thông báo và đôn đốc sinh viên về HPTN đợt 2 năm 2019

Khoa QTKD thông báo tới các em sinh viên và gvcn K54, K55 để đôn đốc sinh viên như sau:

1. Sinh viên làm KLTN đến nhận lại 1 bản form 2 (đăng ký tên đề tài KLTN) đã được duyệt  tại Văn phòng khoa vào thứ 2, 23/9/2019.
Lưu ý: Nếu SV đã được duyệt form 2 nhưng có nguyện vọng đổi tên đề tài hoặc phải sửa lại tên đề tài thì nộp lại đơn đăng ký sửa đề tài về khoa (mẫu đính kèm), hạn cuối: 27/9/2019
2. Sinh viên lưu ý đến xem danh sách GVHD KLTN và TTTN tại Bảng tin Văn phòng khoa (cập nhật đến ngày 20/9/2019)
Lưu ý; Một số SV mới được phân công GVHD KLTN (ngày 20/9/2019) nộp form 2 (mẫu đính kèm) về khoa, hạn cuối: 27/9/2019
3. Thời gian thực hiện:
– KLTN: 19.9.2019-19.12.2019
– THTTTN: 10.10.2019-19.12.2019
4. Sinh viên lưu ý theo dõi các thông báo tiếp theo trên trang web của phòng QLĐT, Khoa QTKD, email GVCN, lớp trưởng để cập nhật thông tin đầy đủ.
5. Kết quả phân công GVHD KLTN (THTTTN) của Khoa sẽ không có giá trị đối với trường hợp SV không có tên trong danh sách chính thức làm KLTN (THTTTN) của phòng QLĐT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *