WORKSHOP VỀ KỸ NĂNG HỖ TRỢ SINH VIÊN GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TÂM LÝ VÀ XÃ HỘI DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Ngày 11/6/2024 vừa qua, Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức buổi Workshop về “Kỹ năng hỗ trợ sinh viên giải quyết các vấn đề tâm lý và xã hội dành cho giảng viên”. Buổi workshop đã diễn ra thành công cùng với sự tham gia của diễn giả – giáo sư Joseph M. Cervantes Giáo sư Bộ môn Tham vấn Tâm lý, Trường Sức khoẻ và Phát triển Con người, Đại học tổng hợp Bang California, Fullerton (CSUF), và nhiều thầy cô đến từ các Khoa chuyên môn trong toàn trường.
Trong buổi Workshop, diễn giả đã đề cập đến tầm quan trọng của việc đào tạo và cung cấp kiến thức về sức khoẻ tinh thần, cách để trở thành “đồng minh” đáng tin cậy đối với các bạn sinh viên. Ngoài ra, các quy tắc cốt lõi khi giúp đỡ sinh viên, cách kết nối cảm xúc cá nhân, những hành vi, cách lắng nghe thấu hiểu, và những dấu hiệu của khủng hoảng sức khoẻ tinh thần cũng được diễn giả giải thích chi tiết. Bên cạnh việc lắng nghe chia sẻ từ diễn giả, các thầy cô cũng đã có cơ hội được tham gia thảo luận nhóm, các bài tập thực hành giải quyết tình huống, cũng như chia sẻ những trải nghiệm cá nhân về vấn đề sức khoẻ tinh thần trong cuộc sống.
Kết thúc workshop, các thầy cô đều nhận thấy sự quan trọng của việc hỗ trợ và chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho các bạn sinh viên. Mong rằng các thầy cô sẽ không chỉ là những cố vấn học tập xuất sắc mà còn sẽ luôn là những “người bạn đồng hành” đáng tin cậy, hỗ trợ các bạn sinh trong các vấn đề khác của cuộc sống.