ACCA Việt Nam

ACCA Việt Nam và Khoa Quản trị Kinh doanh đã ký Thỏa thuận hợp tác với các nội dung hợp tác cơ bản như sau:

ACCA Việt Nam:

– Hỗ trợ giới thiệu nguồn giảng viên kế toán, kiểm toán, tài chính.

– Hỗ trợ đào tạo đội ngũ giảng viên trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tài chính.

– Hỗ trợ tài liệu học tập, nghiên cứu và tham khảo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính.

– Trao học bổng hàng năm cho sinh viên đạt kết quả học tập xuất sắc.

– Hỗ trợ các hoạt động dành cho sinh viên thông qua việc tài trợ, tham gia với tư cách diễn giả và/hoặc hỗ trợ mời các chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính cùng tham gia.

– Cho phép sinh viên tham gia các chương trình ưu đãi của ACCA dành cho sinh viên.

Cho phép sinh viên tốt nghiệp được miễn một số môn khi đăng ký thi cấp chứng chỉ ACCA.

Khoa Quản trị Kinh doanh:

– Cung cấp danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng ACCA và tổ chức lễ trao học bổng hàng năm.

– Cử đại diện tham dự các hoạt động của ACCA với tư cách diễn giả hoặc khách mời.

– Tạo điều kiện để ACCA tiếp cận, giới thiệu và cung cấp thông tin tới sinh viên.

– Tạo điều kiện cho giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh tham dự các khóa học do ACCA tổ chức.

Các hoạt động hợp tác cụ thể đã được triển khai giữa ACCA Việt Nam và Khoa Quản trị Kinh doanh:

– ACCA trao học bổng hàng năm cho sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh.

– Hai bên phối hợp tổ chức một số buổi nói chuyện chuyên đề bằng tiếng Anh cho giáo viên và sinh viên Khoa QTKD. Gần đây nhất là Hội thảo “Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp – Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam” được tổ chức vào ngày 17/04/2009 với sự tham gia của ông Tay Kay Luan, Giám đốc Tổ chức ACCA khu vực ASEAN & Châu Úc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *