Tọa đàm Khoa QTKD với chủ đề “Thực tiễn quản trị rủi ro tại doanh nghiệp”

Sáng ngày 5/3/2019, Khoa Quản trị Kinh doanh tổ chức tọa đàm với chủ đề “Thực tiễn quản trị rủi ro tại doanh nghiệp” với sự tham gia của diễn giả, ông Phạm Hải Âu, Tổng giám đốc Tập đoàn vàng bạc Phú Quý, Ủy viên HĐQT Công ty Tài chính VietCredit, Nguyên trưởng ban Kiểm soát, Nguyên Phó TGĐ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Ông Âu đã chia sẻ một số kinh nghiệm thực tiễn về quản trị rủi rovới vai trò là quản lý doanh nghiệp và cập nhật một số nội dung về quản trị rủi ro tại Doanh nghiệp hiện nay như rủi ro chiến lược, khung quản lý rủi ro COSO… Các chia sẻ được ghi nhận và đánh giá cao. Buổi tọa đàm còn có sự tham gia của đại diện doanh nghiệp, các cao học viên MBA, các thày cô và các bạn sinh viên. Đây là hoạt động thường niên của Khoa nhằm cập nhật các kiến thức hiện đại và kinh nghiệm thực tiễn trong các lĩnh vực quản trị kinh doanh, nhằm tăng cường năng lực chuyên môn cho đội ngũ giảng viên của Khoa QTKD và Nhà trường nói chung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *