Thông báo TUYỂN SINH đào tạo trình độ THẠC SĨ, TIẾN SĨ đợt Tháng 6 năm 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH
ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ ĐỢT THÁNG 6 NĂM 2021 NHƯ SAU:

Mọi chi tiết xin mời xem file Thông báo đính kèm tại đây:

Thông tin chi tiết xem tại đây: LINK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *